o_1bdv28ra11el51kbn1etr1c3a172se.jpg

Gaeilge

Fáilte romhaibh go Scoil an Spioraid Naoimh, Cailíní.

Tá sé mar aidhm againn Gaeilge den scoth a mhúineadh do do pháiste.  Leagtar an-bhéim ar éisteacht agus labhairt an Ghaeilge ón gcéad lá.  Dá bharr sin tá sé le feiscint i ngach áit timpeall na scoile.
      
Tá ard chaighdeáin bainte amach sa Ghaeilge ins an scoil seo. Múintear curaclam páiste-lárnach bunaithe ar theamaí a oireann d’aois agus do thaithí na ndaltaí sna ranganna éagsúla. Tá múinteoireachta, foghlamtha agus gnóthachtáil na daltaí go han mhaith.’
 
‘There is a high standard of Irish in this school. A child centred curriculum, based on themes relevant to the age and interest levels of pupils in the various classes, is taught. Teaching, learning and the achievement levels of the pupils are very good.’
 
Taken from Whole School Evaluation Report 15/1/2015
 
 

Further Reading:

Photos:

Click on a thumbnail to enlarge...

  • pic 3.jpg
  • pic 1.jpg
  • pic 2.jpg
  • pic 4.jpg
  • pic 5.jpg